TEHNIČKO-GRAĐEVNI KAMEN

Ležište eksploatacijskog polja “REDI” obuhvaća i rezerve kvalitetnog tehničko-građevnog kamena . Kao što je definirano i ovdje objavljenim atestom kamena ovaj materijal je pogodan za izradu:
-drobljenog kamenog granulata za izradu betona i armiranog betona
-lomljenog kamena za zidanje
-drobljenog i neklasiranog kamena za izgradnju i održavanje gospodarskih cesta
-miniranog i drobljenog kamena za izradu nasipa i posteljica na cestama
-kamene sitneži za izradu donjih i gornjih nosivih slojeva za autoceste i ceste svih razreda prometnih opterećenja
-izradu kamenog brašna i filera

FOTOGALERIJA

Comments

No comment yet.

Leave a Reply

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Nužna polja su označena s *

Centar za postavke privatnosti